Áp dụng công nghệ vào sản xuất

Kho hàng thông minh lớn nhất Việt Nam

Trong nhà kho lớn nhất Việt Nam, hệ thống robot tự động nhận hàng nhập lên kệ và xuất hàng từ ô chứa đẩy ngược ra ngoài.